Innan du börjar spackla golv

Golvspackel eller avjämningsmassa är det enda alternativet om du vill ha plana golv att lägga matta eller parkett på. 

Handspackel från Weber

Verktyg och redskap

Blanda spackel

Ska du blanda en liten sats spackel, räcker det med burk och en sticka att röra med. Större mängder blandar du med murslev eller i en hink med borrmaskin med visp.

Primning

Använd en mjuk borste när du lägger ut primern. På större ytor kan du använda en borste med långt skaft.

Spackling

Använd stålspackel, ca 30 cm bred för mindre ytor och 50–60 cm bred för större ytor.

Avjämning av större ytor

När du avjämnar större ojämnheter behöver du en regel.

Spackla på nygjutet underlag

Ju lägre tid du kan låta betongen torka innan du lägger på avjämningsmassan, desto bättre är det. Eftersom alkaliteten i betongen kan bryta ned lim och matta, krävs ett avjämningsskikt om minst 5 mm för att minimera detta.

Prima innan du spacklar

Primern behövs för att ge bra vidhäftning mellan underlag och spackel/avjämningsmassa. Primern binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan. Använd weberfloor 4716 primer.

Lägg på primer

Använd en mjuk borste när du lägger ut primern. På större ytor kan du använda en borste med långt skaft. Var noga med att täcka hela ytan. Låt primern torka och bilda film. Om primern sugs upp av underlaget, stryker du en gång till. Undvik pölar. Spacklet ska läggas på inom 1–2 dygn efter att du primat golvet.

Avjämna större ojämnheter

Om golvet har större ojämnheter, bör de lagas innan du spacklar hela ytan. Ringa in ojämnheterna och prima underlaget. Blanda och lägg ut spackel. Avsluta med att avjämna med en rätskiva. När lagningarna har torkat, primar du igen och spacklar hela golvet.

Blanda spackel/avjämningsmassa

När du blandar spackel är ordningsföljden viktig: först vatten och sedan pulver i omgångar. Mängden spackel beror på underlagets storlek och egenskaper.


Spackla inte under +10°C

När du spacklar får temperaturen inte understiga +10°C.

Gör det själv med golvspackel

Våra e-tjänster