Om Weber

Weber är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 63 länder.

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Weber har omtanke om människor och deras miljö

Weber Sverige

Weber utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar för samhällsbyggande, i nära samarbete med kunder och systerföretag. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB. 

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 170 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3,2 miljarder SEK. Saint-Gobain Sweden AB, Weber är kvalitets- miljöcertifierat certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Sunda system och produkter för hållbart byggande

Weber är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 63 länder. Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur-och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca®block.

Weber vårdar sina kundrelationer

Närhet till våra kunder genom:

 • ett nätverk av flexibla och närliggande anläggningar gör våra produkter och tjänster mer tillgängliga.
 • en stor kunskap om våra kunders arbete gör att vi bättre kan möta deras behov.
 • en utvecklingsprocess som involverar våra kunder för att säkerställa effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft.

Effektiv innovation genom:

 • lösningar snarare än produkter som stöds av relevanta tjänster.
 • problemfria produkter som ökar komforten och produktiviteten på arbetsplatser.
 • goda lösningar för att förenkla logistik och urval.
 • starka utbildningsprogram för våra kunder på alla våra lösningar.

Webers miljöarbete

Miljöfokus genom:

 • färdplan för hållbarhet med tydliga mål för vårt förbättringsarbete
 • miljövarudeklarationer, EPD inom samtliga våra produktområden
 • produkter och lösningar tillverkade av säkra komponenter.
 • begränsad trafik, tack vare vårt nätverk av anläggningar.
 • ett komplett utbud av isolerade fasadsystem för att begränsa energianvändningen.
 • en industriell process med låg energi- och vattenförbrukning

Läs mer om Webers miljöarbete här >>

Saint-Gobain Sweden Weber, huvudkontor Häggvik

Huvudkontor:

Weber
Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00
E-post: kontakt@weber.se

Besöks-/leveransadress:
Norra Malmvägen 76, 
191 62 Sollentuna
 

Företagsfakta:

Juridiskt namn: Saint-Gobain Sweden AB
Organisationsnummer (Org.nr): 556241-2592
Postadress: Box 415, 191 24 Sollentuna
Besöksadress: Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna
Telefon växel: 08-625 61 00
Fax: 08-625 61 80
Bank: Danske Bank
MD Weber: Milan Lukic
Verksamhet: Byggmaterial
Årsomsättning: ca 1,3 miljarder
Antal anställda: ca 300
Etableringsår: 1991

Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag.
Webbplats: http://www.byggmaterialindustrierna.se/

Byggnadsämnesförbundet (BÄF)

Byggnadsämnesförbundet (BÄF) är arbetsgivarorganisationen för företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål.
Webbplats: http://www.baf.se

Golvbranschen (GBR)

Golvbranschen, GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer. Webbplats: http://www.golvbranschen.se

Swedish Standards Institute (SIS)

Weber är med sitt medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute med och utvecklar europeiska branschstandarder. Webbplats: http://www.sis.se

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI)

SBMIs medlemmar arbetar med bergmaterial: täktägare-producenter, maskinleverantörer, krossentreprenörer som arbetar i täkter, konsulter inom geologi, juridik, akustik, vibrationer, m fl. Föreningen organiserar drygt 70 % av all bergmaterialproduktion i Sverige. Webbplats: http://sbmi.se

SPEF - Murnings- & putsentreprenörerna

SPEF är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Webbplats: http://www.spef.org

Sweden Green Building Council (SGBC)

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. SGBC hanterar följande miljöcertfieringssystem: Miljöbyggnad, EU GreenBuilding och BREEAM-SE. Webbplats: http://www.sgbc.se

Byggkeramikrådet (BKR)

Byggkeramikrådet bildades år 1989 av Plattsättarentrepenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Webbplats: http://www.bkr.se

Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)

I BEAst ingår drygt 90 ledande företag som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-affärer. BEAst är en naturlig mötesplats för allt som rör e-handel, B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation. Webbplats: http://www.beast.se

Weber

Weber International

Webers internationella hemsida.

Weber Floor Navigator

En komplett guide till golvprodukter, golvsystem och golvkoncept.

Weber Cultural Heritage

Omtanke om vårt kulturarv för framtidens generationer.

Weber Marine Flooring

Weber tillhandahåller funktionella och hållbara golv som är specifikt framtagna för fartyg och oljeplattformar.

Saint-Gobain

Hållbart byggande

Saint-Gobains guide till miljöcertifierade byggnader och hållbart byggande.

Saint-Gobain Sverige

Saint-Gobain Sveriges hemsida.

Saint-Gobain International

Saint-Gobains internationella hemsida.

Saint-Gobain Multicomfort

Byggnader vi lever i har stor effekt på vår hälsa och komfortkänsla. Hur påverkar inomhusmiljön dig?
 

Jobba på Weber

 Webers viktigaste tillgång - medarbetarna
Lediga tjänster

Jobba på Weber

Byggbranschen är mer än bara tidiga morgnar, tunga lyft och höga ställningar – här finns också framtidens jobb!

Mer om att jobba på Weber

Våra e-tjänster