Om Weber

Weber är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 61 länder.

Weber Sverige

Weber utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar för samhällsbyggande, i nära samarbete med kunder och systerföretag. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB. 

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, Isover och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med ca 170 000 anställda. I Sverige bidrar drygt 800 anställda till en omsättning på ca 3,2 miljarder SEK. Saint-Gobain Sweden AB, Weber är kvalitets- miljöcertifierat certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

We care about building better for people and the planet

Weber är världsledande tillverkare av torrbruk och utvecklar lösningar för nybyggnation och renovering i 61 länder. Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Weber utvecklar, tillverkar och säljer produkter och system för bygg och anläggning inom mur-och puts, golvavjämning, betong, samt plattsättning/tätskikt.

Weber vårdar sina kundrelationer

Närhet till våra kunder genom:

 • ett nätverk av flexibla och närliggande anläggningar gör våra produkter och tjänster mer tillgängliga.
 • en stor kunskap om våra kunders arbete gör att vi bättre kan möta deras behov.
 • en utvecklingsprocess som involverar våra kunder för att säkerställa effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft.

Effektiv innovation genom:

 • lösningar snarare än produkter som stöds av relevanta tjänster.
 • problemfria produkter som ökar komforten och produktiviteten på arbetsplatser.
 • goda lösningar för att förenkla logistik och urval.
 • starka utbildningsprogram för våra kunder på alla våra lösningar.

Webers hållbarhetsarbete

Hållbarhetsfokus genom:

 • färdplan för hållbarhet med tydliga mål för vårt förbättringsarbete
 • miljövarudeklarationer, EPD inom samtliga våra produktområden
 • produkter och lösningar tillverkade av säkra komponenter.
 • begränsad trafik, tack vare vårt nätverk av anläggningar.
 • ett komplett utbud av isolerade fasadsystem för att begränsa energianvändningen.
 • en industriell process med låg energi- och vattenförbrukning

Läs mer om Webers hållbarhetsarbete här >>

Saint-Gobain Sweden Weber, huvudkontor Häggvik

Huvudkontor:

Weber
Saint-Gobain Sweden AB
Box 415, 191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00
E-post: kontakt@weber.se

Besöks-/leveransadress:
Norra Malmvägen 76, 
191 62 Sollentuna
 

Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustrierna är en branschförening för Sveriges byggmaterialföretag.
Webbplats: http://www.byggmaterialindustrierna.se/

Byggnadsämnesförbundet (BÄF)

Byggnadsämnesförbundet (BÄF) är arbetsgivarorganisationen för företag som tillverkar produkter för främst byggnadsändamål.
Webbplats: http://www.baf.se

Golvbranschen (GBR)

Golvbranschen, GBR är branschorganisationen som representerar Sveriges bästa golvläggare, återförsäljare och leverantörer. Webbplats: http://www.golvbranschen.se

Swedish Standards Institute (SIS)

Weber är med sitt medlemskap i SIS, Swedish Standards Institute med och utvecklar europeiska branschstandarder. Webbplats: http://www.sis.se

Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI)

SBMIs medlemmar arbetar med bergmaterial: täktägare-producenter, maskinleverantörer, krossentreprenörer som arbetar i täkter, konsulter inom geologi, juridik, akustik, vibrationer, m fl. Föreningen organiserar drygt 70 % av all bergmaterialproduktion i Sverige. Webbplats: http://sbmi.se

SPEF - Murnings- & putsentreprenörerna

SPEF är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Webbplats: http://www.spef.org

Sweden Green Building Council (SGBC)

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. SGBC hanterar följande miljöcertfieringssystem: Miljöbyggnad, EU GreenBuilding och BREEAM-SE. Webbplats: http://www.sgbc.se

Byggkeramikrådet (BKR)

Byggkeramikrådet bildades år 1989 av Plattsättarentrepenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. BKR är idag den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Webbplats: http://www.bkr.se

Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst)

I BEAst ingår drygt 90 ledande företag som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e-affärer. BEAst är en naturlig mötesplats för allt som rör e-handel, B2B, EDI, webblösningar och e-kommunikation. Webbplats: http://www.beast.se

Weber

Weber Floor Navigator

En komplett guide till golvprodukter, golvsystem och golvkoncept.

Weber Marine Flooring

Weber tillhandahåller funktionella och hållbara golv som är specifikt framtagna för fartyg och oljeplattformar.
 

Saint-Gobain

Saint-Gobain Sweden

Saint-Gobain Swedens webbplats.

Saint-Gobain International

Saint-Gobains internationella webbplats.
 

Jobba på Weber

 Webers viktigaste tillgång - medarbetarna
Lediga tjänster

Jobba på Weber

Byggbranschen är mer än bara tidiga morgnar, tunga lyft och höga ställningar – här finns också framtidens jobb!

Mer om att jobba på Weber

Våra e-tjänster