Kulörkartor Weber Designgolv

Weber Designgolv är ett golvsystem där Webers genomfärgade golvavjämningsmassa weberfloor 4650 design colour tillsammans med webefloor top matt bildar färdig golvyta med ett naturligt levande utseende. weberfloor 4650 design colour finns i 5 kulörer. 

Kulörkartor på datorskärmen och vid utskrift kan inte återge kulörerna korrekt. Kulörerna bör därför betraktas som en vägledning och inte användas för direkt jämförelse med det färdiga resultatet.

Övriga kulörkartor för Golvavjämning