Samtliga byggkemiprodukter är utmärkta hjälpmedel vid vintermurning, efterhärdning av nygjuten betong, ytförstärkning och dammbindning av betonggolv mm. Vissa produkter kan användas vid efterbehandling och vissa som tillsatsmedel vid bruksberedning.

Byggkemiska produkter

Byggkemiprodukter

Webers breda sortiment av byggkemiska produkter är anpassade till betong, puts och murverk.

Visa alla

Webers miljöarbete

Svanen-listade produkter

Följande produkter är listade i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.

Svanen-listade produkter

Läs mer

Våra e-tjänster