Weber Design Grinded Stone

weberfloor 4635 design grinded stone har en specialballast med större, mörkare korn där avjämningsmassan slipas så att ballastkornen framträder i en terazzoliknande yta. weberfloor 4635 design grinded stone finns i 3 bakgrundskulörer. 

Kulörkartor på datorskärmen och vid utskrift kan inte återge kulörerna korrekt. Kulörerna bör därför betraktas som en vägledning och inte användas för direkt jämförelse med det färdiga resultatet.

Övriga kulörkartor för Golvavjämning