Weber Design Grinded Stone

weberfloor 4635 design grinded stone har en specialballast med större, mörkare korn där avjämningsmassan slipas så att ballastkornen framträder i en terazzoliknande yta. weberfloor 4635 design grinded stone finns i 3 bakgrundskulörer. 

Kulörkartor på datorskärmen och vid utskrift kan inte återge kulörerna korrekt. Kulörerna bör därför betraktas som en vägledning och inte användas för direkt jämförelse med det färdiga resultatet.