Allt från torrbrukssilos och blandarpumpar till golvslipar, slangar, avvägningsinstrument, tillbehör och reservdelar.

Maskiner för uthyrning

Weber blandarpumpar för golvavjämning

Blandarpumpar

Maskiner för småsäck som både blandar in vatten i torrbruket och pumpar iväg den färdiga blandningen. Används oftast till små och medelstora golvajämningsarbeten.

Spruta betong med en betongspruta från Weber

Betongpumpar/-sprutor

Pumpar som kan hantera även de mer svårpumpade produkterna med större ballast. Tryckluftsdrivna sprutor som blandar torrbruk med vatten i sprutmunstycket.

Webers blandare av torrbruk

Blandare

Genomströmningsblandare för kontinuerlig blandning av torrbruk med vatten, samt planblandare eller snabblandare för satsblandning.

Webers silos för transport och förvaring av torrbruk i bulk.

Silos

För transport och förvaring av torrbruk i bulk. Även kompletta lösningar med silo, blandare och pump i ett sammanhängande paket.

Sprutputsning av Webers fasadprodukter

Brukspumpar

För pumpning av färdigblandat bruk. Används ofta i kombination med kompressor och sprutmunstycke för att spruta fasadputs.

Styrskåp för Webers maskiner

Styrskåp

För att automatiskt styra start/stopp av pump, blandare och vibrationselement på silo med hjälp av fjärrkontroll och nivågivare.

Tillbehör till Webers maskinpark

Tillbehör

Tillval för arbetsplatsens specifika behov av slanglängder, påfyllningsmetoder etc.

Hyresvillkor

Observera att vi endast hyr ut till företag, inte privatpersoner. För mer information kontakta Webers maskinavdelningHyresvillkor

Våra e-tjänster