weber pumpbil FBG

FBG är Webers koncept för distribution och pumpning av golvprodukter i bulk och storsäck. 

weber pumpbil FBG

FBG står för FärdigBlandat Golv, och innebär att Weber står för hela produktleveransen, inklusive vatteninblandning och pumpning. Våra pumpbilsoperatörer fyller sina bilar och levererar till arbetsplatsen. Väl på plats så bemannar de maskineriet, och blandar och pumpar enligt golventreprenörens önskemål. Vid större golvläggningar fylls FBG-bilen på löpande samtidigt som den pumpar, antingen via bulkbilar eller med storsäck.

Under pumpning så doseras och vägs allt material i processen, vilket gör att vi med hög noggrannhet kan bestämma den exakta åtgången av produkten. Våra kunder betalar bara för den mängd som har förbrukats. Eventuellt kvarvarande material i bilens silos omhändertas på våra distributionscentraler.

Stor geografisk spridning

Weber har ett utbrett nätverk med lagerplatser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Vingåker och Sundsvall, varifrån våra pumpbilar försörjs med material. Vi har en stor flotta pumpbilar, som är lokalt anpassade för att bäst tjäna den geografi som de rör sig på. 

Maskiner testade med Webers golvprodukter

Kombinationen av egenutvecklade maskiner som är väl beprövade ihop med våra golvprodukter är något som vi tror är en framgångsfaktor, som har bidragit till Webers marknadsledande position inom området golvavjämning.

 

Specifikation  
Lastkapacitet BK1-väg, 7-19 ton, 23-32 ton inkl. släp. BK2-väg, 0-11 ton 
Pumpkapacitet     8-20 ton torrbruk / tim*
Uppfordingshöjd     <30 m**
Pumpeffekt     <18 kW***
Elanslutning     Egen generator
Vattenanslutning     Atlaskoppling. Minst 4 bar vattentryck

* Beroende på ekipage, material, slanglängd och pumpningshöjd
** Vid högre pumpningshöjder krävs normalt vidarepumpning med P110 mellanstation
*** Beroende på ekipage

Våra e-tjänster