Maskinavdelningen

Service och reservdelar

Vid servicebehov av hyresmaskinerna – kontakta Webers maskindepåer. 
Våra öppettider är: måndag-fredag 07:00-16:00.

ÄrendeTelefon, e-post
Service hyresmaskiner010-211 62 50
order.maskin@weber.se
Service köpta maskiner010-211 62 20
 


Hyra maskin

För att hyra maskiner kontakta Webers orderavdelningar.

Maskinuthyrning område Öst 
Från och med 1:a februari 2024 är Häggviks maskinverksamhet stängd och all maskinverksamhet utgår ifrån vår produktions-och lageranläggning i Riksten/Tullinge.

Webers hyresmaskiner

Den hyrda maskinen måste vårdas väl. När du lämnar tillbaka maskinen ska den och all kringutrustning vara i gott skick och väl rengjorda. Eventuella kostnader för rengöring debiteras hyrestagaren. Kontrollera att den elektriska nätspänningen är rätt för respektive maskin. Maskinen får inte utan vårt medgivande ändras, hyras ut i andra hand eller användas till annat ändamål än uthyrningen avser. För tillsyn och service av maskinen ska kompetent personal användas.

Hyresvillkor för maskiner
 

Service och reservdelar till köpta maskiner

Reservdelslista till Webertillverkade maskiner.

Våra e-tjänster