Maskinavdelningen

Service och reservdelar

Vid servicebehov av hyresmaskinerna – kontakta Webers maskindepåer. 
Våra öppettider är: måndag-fredag 07:00-16:00.

Ärende Maskindepå Telefon, e-post
Service hyresmaskiner Kvidinge, Göteborg och Stockholm 010-211 62 50
Service och reservdelar till köpta maskiner

 

010-211 62 50
order.maskin@weber.se

Hyra maskin

För att hyra maskiner kontakta Webers orderavdelningar.

Webers hyresmaskiner

Den hyrda maskinen måste vårdas väl. När du lämnar tillbaka maskinen ska den och all kringutrustning vara i gott skick och väl rengjorda. Eventuella kostnader för rengöring debiteras hyrestagaren. Kontrollera att den elektriska nätspänningen är rätt för respektive maskin. Maskinen får inte utan vårt medgivande ändras, hyras ut i andra hand eller användas till annat ändamål än uthyrningen avser. För tillsyn och service av maskinen ska kompetent personal användas.

Hyresvillkor för maskiner

Våra e-tjänster