Struktur mineraliska putser

Putsstrukturer skapas med antingen olika typer av verktyg och bearbetningsteknik av putsbruket eller så används speciella ytputser för att uppnå det önskade utseendet. Ytputser är ofta genomfärgade produkter som skapar både struktur och kulör. Fingraderad ädelputs som appliceras med spruta eller för hand.