Jobba på Weber

Jobb

Jobba på Weber

Byggbranschen är mer än bara tidiga morgnar, tunga lyft och höga ställningar – här finns också framtidens jobb!

Vår viktigaste tillgång - medarbetarna

Varje anställd är avgörande för att Weber ska kunna nå sina visioner och mål. För att medarbetarnas ska trivas och göra bra jobb motiverar vi dem att påverka sin egen utveckling för att växa både i yrket och som individer. Detta sker genom utmaningar, tillfredsställande arbetsuppgifter och kompetensutveckling. 

Att jobba på Weber

Att rekrytera rätt medarbetare är centralt för Weber. Vi ser individer, inte bara profiler, och söker personer med långsiktiga karriärmål i vårt företag/koncern. Vår framgång bygger på att vi har medarbetare med hög allmänkompetens anpassad till verksamheten.

Anställning

Intern mobilitet skapar Webers företagskultur. Genom att sprida erfarenhet och idéer, vara öppna för synpunkter och åsikter, ta tillvara medarbetarnas erfarenhet och kompetens, genom att skapa möjligheter att utvecklas inom företaget/koncernen skapar vi också bättre förutsättningar för att såväl behålla medarbetare som att attrahera kandidater i en rekryteringsprocess.

Utbildning och utbyte av erfarenheter, i synnerhet på internationell nivå, främjar utvecklingen av färdigheter, motivation och karriärhantering. Årliga planerings- och utvärderingssamtal är en del av Webers strategi för att styra utvecklingen och karriärvägarna för alla Weber-medarbetare.

Weber vill erbjuda sina medarbetare förutsättningar att trivas och utvecklas. Vi vill även underlätta för medarbetarna att skapa balans mellan arbete och privatliv.

Weber erbjuder därför sina medarbetare ett antal förmåner:

  • Förstärkt föräldrapenning
  • Förstärkt sjukpenning
  • Frivillig privat gruppförsäkring
  • Försäkrings- och pensionsrådgivning
  • Företagshälsovård
  • Aktivitetsbidrag
  • Friskvårdsbidrag
  • Arbetsmassage på arbetsplatsen
  • Subventionerad lunch
  • Personalrabatt

Den huvudsakliga egenskapen hos Webers chefer är deras förmåga att utveckla sina team, vara tillgängliga och fungera som förebilder. En Weberchef tar sig tid att kommunicera och förklara företagets strategi, mål och resultat för sina medarbetare.

Webers chefer visar respekt för alla människor och allas åsikter. De lyssnar på och motiverar medarbetarna, de frågar efter deras åsikter, är kreativa och förklarar sina egna beslut.

Saint-Gobain Sweden AB

Saint-Gobain är en världsledande aktör inom samhällsbyggnad, utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial med hög prestanda, innovativa lösningar på utmaningar som tillväxt, energieffektivitet och miljöskydd. Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber.

Weber utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, betong, plattsättning/tätskikt samt Leca® lättklinkerblock, -husgrunder och -element.

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen. I Sverige bidrar knappt 280 anställda till en omsättning på 1,3 miljarder SEK.

Saint-Gobain Sverige AB tillhör Byggnadsämnesförbundet och har kollektivavtal med IF Metall och Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Företaget är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO 9001, 14001 och AFS 2001:1.