Historia

Weber utvecklar, tillverkar och säljer innovativa lösningar för samhällsbyggande, i nära samarbete med kunder och systerföretag. Weber marknadsförs i Sverige av Saint-Gobain Sweden AB.

Saint-Gobain Sweden AB är ett företag med sina rötter från den svenska byggmaterialindustrins allra tidigaste period. Det hela började med kalkbrytning för cirka 350 år sedan i Limhamnsområdet söder om Malmö.

Det är från den verksamhet Skånska Cementaktiebolaget - som startade 1871 i Malmö-området som Scancem-koncernen och därmed också Weber har sina egentliga rötter. Tegel, mur- och putsprodukter stod på programmet redan på 1870-talet och gör det som bekant även idag.

Weber Sveriges historia

2017: Varumärket Leca bryts ur Saint-Gobain Sweden AB och bildar företaget Svensk Leca AB. Saint-Gobain Sweden AB består nu av varumärken Weber, ISOVER, Gyproc och Dalapro.

2016: I januari fusionerades Gyproc AB, Saint-Gobain ISOVER AB och Scanspac AB in i Saint-Gobain Byggprodukter AB. Den 15 januari bytte Saint-Gobain Byggprodukter namn till Saint-Gobain Sweden AB. Weber, Gyproc, Isover, Leca och Scanspac (Dalapro) fungerar som självständiga affärsenheter inom Saint-Gobain Sweden AB.

2010: maxit AB byter 1 januari 2010 namn till Saint-Gobain Byggprodukter AB, men använder varumärket Weber på marknaden.

2008: I mars 2008 förvärvas maxit Group av Saint-Gobain-koncernen. Saint-Gobain är en av världens 100 största industrikoncerner med 207 000 anställda fördelat på 57 länder och med en omsättning på 41,6 miljarder Euro. Förutom maxit, är Saint-Gobains byggmaterialprodukter representerade i Sverige genom varumärkena Gyproc, Ecophon, Isover, Saint-Gobain Emmaboda Glas och Scanspac.

2004: Optiroc AB byter den 16 mars företagsnamn till maxit AB. Det viktigaste skälet till namnbytet är att maxit får en enhetlig profil i hela Europa. maxit AB får samma slagkraft som sina europeiska konkurrenter samt att man får en större flexibilitet över gränserna.

2003: Optiroc förvärvade, av Byggbetong i Norrland AB, tillverkningen av lättklinker-block och element i Skellefteå. I förvärvet ingick maskiner för tillverkning av lättklinkerblock- och Alba-element, samt de inventarier och det lager som fanns i rörelsen. 

Optiroc förvärvar rörelsen i byggmaterialföretaget Gypsum International AB i Varberg. Gypsum marknadsförde miljövänlig naturgips av hög kvalitet och verksamheten införlivades i Optirocs produktområde Fasad. I och med förvärvet kan Optirocs strävan att kunna erbjuda marknaden ett komplett system av byggmaterial nu uppfyllas.

Optirocs moderbolag, Heidelberg Building Material, (HBE) ändrade i oktober 2003 sitt koncernnamn. Koncernens val av namn - maxit Group - grundar sig på att i en stor del av Europa är maxit ett mycket starkt och välkänt varumärke.

2002: Optiroc förvärvar byggmaterialföretaget Deitec AB i Limhamn. Deitec hade vid samgåendet fem anställda och omsatte cirka 30 miljoner kronor. Deitec marknadsförde det tyska välkända varumärket Deitermanns produkter inom främst fäst och fog för kakel och klinker, men även system för betongrenoveringar. Samgåendet var ett naturligt steg då både Optiroc och Deitermann tillhör den stora cement- och byggmaterialkoncernen HeidelbergCement.

2000-2001: Optiroc avyttrar från årsskiftet 2000/2001 hela tegelverksamheten till österrikiska Wienerberger Group. Premix- och Exclay-verksamheterna inom Beamix, Heidelberger Maxit och Optiroc Group samordnas från 1 augusti 2001 i en ny operativ enhet, HBE (Heidelberger Baustoffe Europa).Optiroc Sverige ingår tillsammans med Optiroc i Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen i Region Norra Europa. 

Huvudkoncernen ändrar namn till HeidelbergCement varvid ingående bolag successivt kommer att komplettera sina respektive logotyper med "HeidelbergCement Group".

1999-2000: Aker RGI och Skanska säljer samtliga sina aktier i Scancem till tyska Heidelberger Zement. Heidelberger Zement blir världens tredje största cementtillverkare. Koncernen har en omsättning på ca 50 miljarder kronor inkl. CBR och Scancem. Antalet anställda är 38.000 st.

1997-1998: Optiroc förvärvar Stråbruken AB, båda företag med verksamhet inom tegel och torrbruk. Det blev dock en långdragen förvärvsprocess, som godkändes först efter avgörande i två domstolsinstanser. Efter godkännandet i Marknadsdomstolen den 3 juli 1998 kunde sammanslagningen av de båda bolagen påbörjas.

1996: Euroc och norska Aker går samman och bildar Scancem. De enheter som tidigare ingått i Aker-koncernen går in i Optiroc Group, som nu bildar Scancems affärsområde för murverksprodukter. 
Optiroc förvärvar Ernström & Co AB, som är marknadens ledande puts- och golvavjämningstillverkare. Ernströms hade något år tidigare köpt upp ABS Byggsystem AB, marknadens ledande företag när det gäller golvspackel.

1994: Euroc går samman med finska Partek/Metra, varvid Optiroc-gruppen stärks ytterligare bl a med Parteks golvkoncept.

1991: Cembygg/Sydtegel byter namn till Optiroc AB. Även bolagen i Norge och Finland profilerar sig under namnet Optiroc. Betongtakpannerörelserna säljs till brittiska Redland-koncernen.

1990: Verksamheten bryts ur Cementa och bildar ett eget affärsområde inom Euroc-koncernen, under namnet Brick & Tile.

1988: I slutet av året förvärvas majoriteten i betongtakpannetillverkaren Zanda.

1987: Cembygg förvärvar Sydtegel med fem tegelbruk i södra och västra Sverige.

1986: Cementa Byggprodukter bolagiseras och byter namn till Cembygg AB.

1982: Cementa Byggprodukter bildas med försäljning av säckat cement, bruksbindemedel, torrbruk och torrbetong, golvspackel och byggkemikalier. Sandspackel och Gullätt lättklinker har nu tagits bort ur programmet.

1978: De första flytspacklen både cement- och gipsbaserade - börjar säljas av Cementa Byggproduktavdelning efter utveckling inom Euroc Development.

1973: Euroc förvärvar Gullhögen som fusioneras med Cementa. Lättklinker kommer in i bilden. En byggproduktavdelning bildas, embryot till Optiroc. Förutom cement hade Gullhögen också bruksbindemedlet Gullex, torrbruksprodukter samt lättklinkern Gullätt och sandspacklet Gullspack i samarbete med Strå i sitt produktprogram.

1972: Euroc bildas och koncernen divisionaliseras. Cementa ansvarar för cement, kalk och byggprodukter.

1969: Cementa-koncernen bildas. Cementproduktion och -försäljning slås ihop med Karta & Oaxen. Gyproc, Siporex m fl. tillkommer.

1965: Fusionerades Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB och AB Strå Kalkbruk för att bilda Stråbruken AB.

1964: Karta & Oaxen startar produktion och försäljning av torrbruk. Detta år grundas också Allmän Byggservice AB (ABS) med kontor i Stockholm och produktion Avesta (Stensbo Sand & Grus).

1939: Dala Kemiska Fabrik AB grundas i Ludvika. Flyttar till Glanshammar 1965 och byter namn till Dalaspack 1987.

1937: De av Skånska Cementaktiebolaget ägda aktierna i bl a AB Karta & Oaxens Kalkbruk säljs till AB Iföverken.

1927: Serponit stenfiberplattor lanseras av Ernströms.

1922: Skånska Cementaktiebolaget förvärvar AB Karta & Oaxen av Nordstjernan. Det kan noteras att under hela 1916 var verkställande direktören i AB Karta & Oaxen Axel Åkerman också vd i AB Strå Kalkbruk tillika i Nya Murbruksfabriken. De sistnämnda bolagen slås samman 1965 till Stråbruken AB. Karta & Oaxen samt Calcium blir ett försäljningsbolag för kalk och kalkbindemedel samt bruk.

1918: Ernström & Co AB i Göteborg bildas och arbetar med ett sortiment av dåtidens byggmaterial såsom spik, papp, asfalt och rörmattor men också import av cement från Polen.

1906: AB Strå Kalkbruk i Sala bildas.

1902: Svenska Kalkförsäljnings AB Calcium bildas med Skånska Cementaktiebolaget och Maltesholms Cement AB som delägare.

1893: Cementa Svenska Cementförsäljnings AB bildas och är ett försäljningsbolag för Skånska Cement m fl inhemska cementfabriker, men även import.

1889: Nya Murbruksfabrikens i Stockholm AB bildas och ska "fabriksmässigt tillverka mur- och putsprodukter".

1887: För att öka försäljningen av cement startades i tidigt skede cementgjuteri och byggverksamhet. Redan 1887 bröts dessa verksamheter ur och ett särskilt bolag, AB Skånska Cementgjuteriet (Skanska) bildades. Men Skånska Cementaktiebolaget behöll omkring hälften av aktierna och gjorde så ända till mitten av 1970-talet.

1871: Skånska Cementaktiebolaget startade 1871 i Limhamn utanför Malmö. Året därpå byggdes i Lomma den första svenska cementfabriken. Kalkstenen till cementtillverkningen togs från Limhamn. Förutom cement bestod verksamheten av tegel, kalk och kalksten. 

 • Cement i 100 år, En krönika om Skånska Cementaktiebolaget AB Cementa (1972)
 • Ernströmgruppen under 70 år (1988)
 • STR 100 år Stråbruken 1889-1989 (1989)
 • Mot en ny tid, Hela historien om Euroc under den stora strukturomvandlingen 1972-1996 (1997)

Webers internationella historia

 • 1900 Företagen Weber och Broutin grundades i Frankrike i början av 1920-talet. George Weber och Jean-Baptiste Broutin gjorde gips och kalk baserade för fasader i sina fabriker i Paris. Företagen slogs samman 1927.
 • 1946 Efter andra världskriget expanderade företaget i och med återuppbyggnaden efter kriget.
 • 1970 Företaget blev en del av Poliet-gruppen 1970 och expanderade successivt.
 • 1982 Weber et Broutin började utvecklas på de europeiska marknaderna.
 • 1990 Weber accelererar sin europeiska expansion: Italien, Tyskland, Östeuropa ...
 • 1996 Weber går in i Saint-Gobain. Företaget blev Saint-Gobain Weber.
 • 1998 Weber tar över Quartzolit och Concreto i Sydamerika. Samtidigt blir Asien Webers andra utvecklingsområde utanför Europa, med verksamhet i Thailand, Kina och Malaysia.
 • 2008 Saint-Gobain förvärvar maxit Group och utökar Webers utsträckning till Norden och Baltikum, och förstärker den i Tyskland, Benelux, Central- och Östeuropa, Ryssland och Kina.
 • 2009 Saint-Gobain Weber fastställde i ett joint-venture avtal med SODAMCO i Mellanöstern att utvidga verksamheten till Libanon, Syrien, Jordanien, Kuwait, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar och öppnade upp för goda möjligheter till utveckling i denna region.
 • 2012: Weber fortsätter sin expansion i Asien med ett nytt fotfäste i Indonesien.
 • 2015: 350 skäl att tro på framtiden! Vi firar Saint-Gobains 350-årsjubileum.
 • 2016: Weber fortsätter sin expansion i Asien med förvärvet av E-Mix i Hong Kong, Sydostkina, Singapore och Malaysia och i Sydamerika med förvärvet av Solcrom i Chile.
 • 2017: Weber fortsätter att växa med förvärvet av Megaflex i Argentina och Maris i Grekland

Våra e-tjänster