Materialanalys, kulöranalys och beställning av kulörprov

Behöver ni hjälp med att analysera bruk för att komma vidare i ett projekt? Eller beställa provbitar? Vi hjälper er! 

Vi utför både analys på okända bruk samt utför kulöranalyser. Det finns även möjlighet att beställa kulörprov för inspiration till kommande projekt. Använd er av de olika formulären nedan för att göra er beställning.

Obs! Detta gäller ej för privatpersoner. Kontakta närmsta återförsäljare för mer information. 

Materialanalys

I ett projekt där du behöver renovera en befintlig fasad men inte vet materialet som använts så kan vi hjälpa till att göra en analys på bruket för att få fram vilket som används. En provbit på minst 25g per material behövs för att kunna göra analysen. Du kan sedan välja att enbart få ett svar via mail, få provmaterial i form av 1-2kg påsar alternativt beställa materialet direkt från oss. 

  • Minst 25g per material behövs för analys.
  • Kostnaden för materialanalys: 1800 SEK

Beställning av materialanalys

Kulöranalys och beställning av kulörprov

Välj om ni vet vilken produkt som ska analyseras eller om en materialanalys behöver utföras i samband med kulöranalysen.

  • Produkten är känd - Jag vet vilken produkt som ska kulörbestämmas
  • Produkten är okänd - Utför materialanalys i samband med kulöranalys
  • Önskar ni beställa produkt i samband med analysen (Förpackningsstorlek, antal säckar, antal Kvm) 
  • Kostnaden för kulöranalys: 500 SEK

Kulöranalys & beställning av kulörprov

Beställning av kulörprov

För att få rätt känsla för kulören eller strukturen kan du behöva se det på riktigt. Vi skickar ut provbitar, stavar eller bruk för att du ska känna dig trygg med att veta vad du får.

  • Prov i A4 format
  • Mindre provplatta
  • Murbruksstav
  • Bruk, 1-6 kg

Beställning av kulörprov

Så här ska du packa ditt provmaterial för kulör- eller materialanalys

Kulör- och materialanalys av provbit

Steg 1  - Vid kulöranalys måste provbiten vara minst 3x3 cm. Vid materialanalys bör provbiten väga minst 23 gram.

Steg 2 - Markera på provet vart du vill göra analysen.

Steg 3 - Slå in provet i tex. bubbelplast för att skydda vid transport.

Steg 4 - Lägg sedan provbiten i ett kuvert.

Steg 5 - Lägg med det ordernummer du fått i din bekräftelse.

Kulöranalys av provmaterial

Steg 1 - Det behövs minst 1 kg provmaterial för att göra en kulöranalys.

Steg 2 - Packa provmaterialet så att det ej går sönder under transporten.

Steg 3 - Lägg med det ordernummer du fått i din bekräftelse.

 

För frågor kontakta order.fasad@weber.se 

Orderavdelningen

Här hittar du kontaktuppgifterna till Webers orderavdelningar runt om i landet.

Kontakta order