Dataskyddsombud

Användarvillkor på Webers webbplats

Dataskyddsombud

Behöver du få kontakt med oss gällande dataskydd når du oss på dataskydd.sgs@saint-gobain.com

Saint-Gobain Sweden, org.nr 556241-2592, med adress Norra Malmvägen 76, 191 62 Sollentuna, Stockholms län, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

För att avregistrera ditt användarkonto, använd vårt formulär.