KL-trä

Byggande i KL-trä

Den ökande trenden att bygga med lättare stommar, t.ex. KL-trä, som ett sätt att minska byggnaders CO2-avtryck, innebär nya utmaningar. Det är viktigt att hantera dessa utmaningar och därför är det viktigt med korrekt projektering. Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. 

Webers lösningar för byggnader i KL-trä

Att bygga med KL-trä innebär nya utmaningar, bland annat när det kommer till ljudkomfort. Valet av golvlösning är därför central när det kommer till att åstadkomma ljuddämpning i bostäder som byggs med KL-träbjälklag. Webers Ljudgolvssystem bidrar till bra akustiska värden vid byggande med lätta bjälklag, som KL-trä. 

Även fukt- och brandsäkerhet är utmaningar vid byggande i KL-trä. Weber erbjuder fasadlösningar som möter utmaningarna och samtidigt bidrar till att ge byggnaden ett energieffektivt klimatskal som skapar termisk komfort i byggnaden.

Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt. Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
KL-trä referenser

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.