Golvkonstruktioner med KL-trä

Weber har ljudgolvslösningar för KL-trä

Webers ljudgolvslösningar för KL-träkonstruktioner

Ljudkomfort är en av utmaningarna i KL-träbyggande. Därför är det viktigt att välja en golvlösning som ger ljuddämpning i bostäder som byggs med KL-träbjälklag. Weber ljudgolvssystem för KL-trä bygger vidare på vår breda erfarenhet av ljudgolvsystem. Våra lösningar ger ett färdigt undergolv med ljuddämpning redo för montering av de flesta typer av ytbeläggning.

Liksom för våra övriga golvlösningar är även fukt en viktig aspekt och våra lågalkaliska och P-märkta golvavjämningar har bra uttorkningsegenskaper och kan bedömas och fuktsäkras genom Webers beräkningsprogram och fuktmätning.
 

Saint-Gobain och KL-trä

Du kan även läsa mer om Saint-Gobains konstruktionslösningar för KL-trä på saint-gobain.se


Konstruktionslösningar för KL-trä
 

Ljudgolvslösning för KL-trä

Ingående komponenter: 
weberfloor 150 Dura, weberfloor stålarmeringsnät, Aprobo Decibel 4, Glava stegljudsskiva 20 mm

Läs mer om konstruktionen här


 

Ljudgolvslösning med Aprobo Decibel 3 alt. Decibel 4

Ingående komponenter:
weberfloor 140 nova alt. weberfloor 150 dura alt. weberfloor 120 reno, weberfloor stålarmeringsnät, Aprobo Decibel 3 alt. Decibel 4.


 


MBL3A

Bjälklagslösning med ingående komponenter:
Saint-Gobain Silent Floor®, Weber golvavjämning, Aprobo Decibel 4 och Saint-Gobain glasull.

Läs mer om konstruktionen här


 


MBL5A

Bjälklagslösning med ingående komponenter:
Saint-Gobain Silent Floor®, Weber golvavjämning, Aprobo Decibel 4, Saint-Gobain glasull och Ecophon Master A.

Läs mer om konstruktionen här


 


MBL5B

Bjälklagslösning med ingående komponenter:
Saint-Gobain Silent Floor®, Weber golvavjämning, Aprobo Decibel 4, Saint-Gobain glasull och Ecophon Combison Duo A.

Läs mer om konstruktionen här


 

Webers golvprodukter som har Miljövarudeklaration (EPD)

Här hittar du de golvprodukter som har en EPD, miljövarudekaration.

Produkter med EPD

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
KL-trä

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.