weberfloor 150 dura

PR00057596

Tjockläggning normal

Weberfloor 150 Dura är en pumpbar lågalkalisk normaltorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av cement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Weberfloor 150 Dura är CE-märkt, registrerad i Basta och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassa. Produkten har även tredjepartsverifierad miljöavtryck med EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE EPD BASTA Svanen (listad) BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Både fall och slätspackling
  • Låga egenemissioner
  • Lågt Co2 avtryck
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 150 Dura rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Weberfloor 150 Dura ska beläggas.
För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 150 Dura innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuell krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 12-80 mm.

MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek12 mm
Maximal skikttjocklek80 mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner> 30 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter per 20 kg säck
Torktid1 vecka/cm upp till 40 mm
>40 mm 6- 14 veckor
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 29 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 5,5 MPa enligt EN 13892-2
Krympning<0,3 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 vid skikttjocklek 10-100 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt16-17%
FlytförmågaEnl. SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-143 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-220 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 2150 kg/m3, härdad och torkad
Lagring9 månader vid väderskyddad förvaring.
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,114 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200890846 weberfloor 150 dura, 20 kg säck
5200890847 weberfloor 150 dura, 1000 kg storsäck
5200879763 weberfloor 150 dura, bulk