Kulturbyggnader

Fasadrenovering av kulturbyggnader

Traditionella putssystem med anor

Kulturbyggnader har ett högt historiskt, kulturellt och arkitektoniskt värde, och det är viktigt att de bevaras på rätt sätt för framtida generationer. Renovering av kulturbyggnader är därför en viktig och känslig process som kräver rätt expertis.

För att renovera av en kulturbyggnad på ett korrekt sätt krävs det kunskap om byggnadens historiska bakgrund och arkitektur, och inte minst kunskap om material och tekniker som användes vid dess ursprungliga konstruktion. Det är också viktigt att ha förståelse för byggnadens kulturella betydelse och dess roll i samhället. Oavsett om du reparerar ett slott eller vill återställa sekelskiftesvillan, kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning för ditt projekt. Med hjälp av våra experter kan du vara säker på att dina byggnader kommer att fortsätta att glädja generationer framöver.

Renovering av kulturbyggnader

Rätt expertis vid renovering av kulturbyggnader är avgörande för att säkerställa att arbetet utförs på ett sätt som bevarar byggnadens historiska och kulturella värden samtidigt som den uppfyller moderna säkerhetsstandarder och krav. Felaktiga renoveringar kan förstöra byggnadens historiska och arkitektoniska integritet och minska dess värde och betydelse för framtida generationer.

Sverige har en stor mängd kulturbyggnader som är av stor betydelse för landets kulturarv. Rätt expertis vid renovering av kulturbyggnader är viktigt för att säkerställa att de bevaras på ett korrekt sätt så att deras historiska, kulturella och arkitektoniska värden kan uppskattas av kommande generationer.

Traditionella Puts- och reveteringsmetoder 

Traditionella puts- och reveteringsmetoder har använts i Sverige under århundraden. Metoderna är en del av den svenska byggnadstraditionen och har bidragit till att skapa de vackra och kulturellt rika miljöer som vi ser runt om i landet idag. Genom att bevara och restaurera traditionella puts- och reveteringskonstruktioner kan vi upprätthålla vårt rika kulturarv för framtida generationer att uppskatta.

Vi ställer ställer gärna upp med experthjälp

Mats Tundal är en av Webers eldsjälar när det kommer till renoveringar med kalkbruk. Han brinner för att ta del av husens historia och för att förstå vilka tekniker och material som användes i byggnadernas ursprungliga konstruktion. Genom att kombinera denna kunskap med modern teknik och metodik kan vi skapa en renovering som både bevarar byggnadens autentiska karaktär och samtidigt uppfyller dagens högt ställda antikvariska krav. 

Kontakta oss

Kalkbruk – ett traditionellt material

Kalkbruk är ett traditionellt material som har använts i århundraden för att bygga och renovera kulturbyggnader runt om i världen, inklusive Sverige. Materialet är känt för sin hållbarhet, styrka och förmåga att anpassa sig till olika klimatförhållanden. Det har också en unik estetisk kvalitet som har använts för att skapa dekorativa mönster och strukturer på väggar och tak. 

Det är viktigt att bevara och restaurera kalkbruket på ett korrekt sätt för att bevara dess historiska och kulturella betydelse för framtida generationer. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Produktval och arbetsmetod måste anpassas individuellt för varje objekt. 

Specialutbildade fasadentreprenörer

När du behöver hjälp med att renovera eller reparera din fasad är det viktigt att samarbeta med rätt entreprenörer. Det är här Certifierade Weber Fasadentreprenörer (CWF) kommer in i bilden. CWF är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt utförande när det kommer till att renovera och bevara kulturhistoriska byggnader. Alla Certifierade Weber Fasadentreprenörer  har genomgått en speciell utbildning i vår regi och följer alla steg i Webers kvalitetssäkringsprogram.

Kontakta en certifierad entreprenör

Puts för kulturbyggnader

Putskonstruktioner är en viktig del av den svenska byggnadstraditionen och har använts i århundraden för att ge byggnader en vacker och skyddande yta. 

  • Traditionella putskonstruktioner kännetecknas ofta av en total tjocklek på 15-30 mm, där kalk och hydraulisk kalk kan vara ännu tjockare. Dessa material har länge varit populära på grund av deras förmåga att hålla fukt borta från byggnader och skydda dem från yttre påverkan.
  • I modern tid har det utvecklats tunnputsbruk som är baserade på kalk och cement med tillsatser som gör bruket hydrofoberat, det vill säga vattenavvisande. Tunnputsbruk bör användas med stor försiktighet på historiska byggnader då de i många fall kan göra mer skada än nytta.
  • Revetering har använts i Sverige för att skydda trähus från yttre påverkan. Detta innebär att trähusen täcks med kalkputs, vilket ger en skyddande yta som skyddar huset från väder och vind. Vid revetering är det mycket viktigt att använda rätt tjocklek på brukskiktet, som bör vara minst 30 mm, för att ge tillräckligt skydd och hållbarhet.

Läs mer om fasadrenovering av kulturbyggnader