Köpmansmagasinet i Smygehuk renoveras med traditionella kalkbruk från Weber

Beläget vid havet har Köpmansmagasinet ett väderutsatt läge och putsfasaden hotade att rasa ner. Nu putsas byggnaden om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber som ger förnyad livslängd. 

Smygehuk i Skåne är Sveriges sydligaste udde. Det är en pittoresk kustplats omgiven av steniga stränder och där ligger också en av sydkustens mest anrika byggnader, Köpmansmagasinet med industrihistoriskt varv. Det byggdes på 1800-talet och var en av fyra handelsgårdar i trakten. 

Idag är Smygehuk ett berömt besöksmål och Köpmansmagasinet en plats för konstutställningar, hantverk och olika evenemang. Med tanke på Köpmansmagasinets öppna läge direkt vid havet är det extremt utsatt för väder och vind. Stommen består av granitsten och fasaden är putsad. 

Putsfasaden satt löst

I samband med en planerad fönsterrenovering upptäcktes vid besiktningen att det cementbaserade bruket som använts vid den senaste renoveringen, under 80-90-talet, nu satt som en lös ”kaka”, fasaden var tvungen att säkras upp för att inte rasa. Man beslutade att plocka ner det lösa bruket och bygga upp fasaden på nytt med hydrauliska kalkbruk, likt det som fasaden ursprungligen bestod av och som ger en mer hållbar fasad och längre livslängd. Man började med de sidor där behovet var mest akut och under 2024 kommer resterande sidor att renoveras. Man passade även på att plocka fram de gamla ankarjärnen som putsats över vid tidigare renovering samt byta ut och komplettera med nya skyddande plåtdetaljer. Arbetet utfördes av M Fasader AB med rådgivning av fasadkonsult Jörn Andersson.

”Att få vara med att bevara en av Sveriges sydligaste byggnader och återskapa utseendet enligt ursprungligt utseende är en ära. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi bevarar de landmärken vi har kvar i landet för eftervärlden och att detta utförs med produkter som ligger så nära ursprunget som är möjligt”, säger Jörn Andersson, Mur & Puts-konsult. 

Köpmansmagasinet i Smygehuk
Fasad / Puts- och murbruk

Köpmansmagasinet i Smygehuk

Byggnaden putsas om med traditionella hydrauliska kalkbruk från Weber.

Aktuellt

Våra e-tjänster