Miljö- och Produktbedömningar

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom Basta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkning, P-märkning m.fl.

Saint-Gobains miljösite hållbartbyggande.se
Läs mer

Saint-Gobain lanserar en ny version av hållbartbyggande.se

Siten beskriver de miljöcertifieringssystem som används på svenska marknaden och är ett hjälpverktyg för de som arbetar med miljöcertifiering.

Weber Hållbara golv
Läs mer

Minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber

Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina golvavjämningsprodukter med upp till 20%

Våra e-tjänster