EPD - Miljövarudeklaration

EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklaration är en redovisning som följer internationella standarder, men som också medger flera olika varianter av redovisning.

EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklaration

En redovisning som följer internationella standarder, men som också medger flera olika varianter av redovisning.

 • Omfattning – En EPD kan ha olika omfattning och redovisa hela eller delar av produktens miljöpåverkan under sin totala livscykel.
   
 • "Vagga till grind"/"Cradle to gate" – Redovisar miljöpåverkan från utvinning av råvara och tillverkning av produkt. Redovisar inte miljöpåverkan från transport av färdig vara, eller från applicering, underhåll och rivning. Vanlig omfattning på den internationella marknaden.
   
 • "Vagga till grav"/"Cradle to grave" – Redovisar miljöpåverkan från utvinning av råvara, tillverkning av produkt, transport och applicering av färdig vara, underhåll och reparationer under brukstiden, samt vid och efter rivning. Vi har gjort EPD även av denna omfattning.
   
 • Beräkningsgrund – En EPD kan vara baserad på verkliga data eller på generella uppgifter. Webers EPDer för golvavjämning är huvudsakligen baserade på verkliga data.
   
 • Kvalitet – En EPD kan vara helt självdeklarerad eller kvalitetsgranskad av oberoende experter. Webers EPDer följer kraven på redovisning enligt ISO14025 och EN15804, och är granskade av oberoende certifieringsorgan.

Vår ambition är att efterhand erbjuda EPDer som följer internationell standard för samtliga produkttyper. De som finns hittar du tillsammans med övriga dokument kopplade till respektive produkt här på webbplatsen. (Sök Produkt och hämta under flik Dokument. Om du skapar Objekts-/Projektpärm, kommer de med automatiskt).

 

Tillbaka till Produktbedömningar

Våra e-tjänster