weberfloor 120 reno DR

PR00036387

Weberfloor 120 Reno DR är en lågalkalisk, damm reducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är CE märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Lämplig för värmegolv
  • Både fallbyggnad och slätspackling
  • Självtorkande och fiberförstärkt
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Webers konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.
Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om minst 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 161,58 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 120 Reno DR (PDF - 163,3 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 144,07 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 272,85 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 684,18 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 2,52 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,75 kg/m²    10 mm = 17,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek4 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 30 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
FiberförstärktJa
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde39 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde9 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1 RISE Rapport PX26920-3rev3
 
Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08 
Golvavjämning 25 mm EI15, K210. 
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-50mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,6 liter per 20 kg säck (18%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm

pH för härdat materialca 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,214 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680472 weberfloor 120 reno DR, 20 kg säck
5200680494 weberfloor 120 reno DR, 1000 kg storsäck
5200680485 weberfloor 120 reno DR, bulk

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.