weberfloor 120 reno DR

weberfloor 120 reno dr

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är tredjepartscertifierad av SP och är P-märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA EPD BVB Rekommenderas

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek4 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (30 mm lättbetong)
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
FibrerJa
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde39 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-50mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt18%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
P-märkningP2 enligt certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
960 kg per pall
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,214 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3

Guide och video