Leverantörer

Behöver du få kontakt med oss avseende en leverantörsfaktura? 
Leverantörsreskontran hanteras av vårt Saint-Gobain Shared Service Centre i Polen. 

Vänligen skriv på engelska och notera ”SGSL3” i ämnesraden för snabbare hantering. 
Mejla till sscsefinance@saint-gobain.com

Våra e-tjänster