Skapa objektspärm

Ladda ner alla dokument som behövs för ett byggprojekt och på så sätt skapa din egen objektspärm eller relationshandlingar. Genom att stegvis skriva in data för aktuellt objekt skapar du en PDF-fil som innehåller all information för byggprojektet.

Våra e-tjänster