Reklamationer

Reklamationshantering

Reklamationer kan göras av Webers direktbeställande kunder.

För reklamationsanmälan gällande leveranser, skadat gods, hyrmaskiner och felaktiga fakturor kontaktas Webers orderavdelning.

 Orderavdelningen

 

För reklamationsanmälan gällande produktkvalitet ber vi er att kontakta er lokala säljare.
Webers säljare

Våra e-tjänster