Reklamationer

Reklamationshantering

Reklamationer kan göras av Webers direktbeställande kunder.

För reklamationsanmälan gällande leveranser, skadat gods och  hyrmaskiner  kontaktas Webers orderavdelning.

 Orderavdelningen


För reklamationsanmälan gällande produktkvalitet ber vi er att kontakta er lokala säljare.
Webers säljare


Vid felaktig faktura maila Backoffice

Våra e-tjänster