Reklamationer

Reklamationshantering

Vid reklamationer ska alltid formuläret nedan fyllas i och skickas in.

Akuta reklamationer 

Vid akuta fall kan du kontakta Petra Kalén direkt alternativt till din lokala säljare.

Petra Kalén
Customer Quality Coordinator
Telefon: 08-625 67 72
E-post: petra.kalen(at)weber.se

Våra e-tjänster