weberepox easy fogkulörer

2-komponent epoxi-baserad produkt för montering av plattor på golv och vägg samt fogning i krävande miljöer. Finns i 6 kulörer.

Kulörkartor på datorskärmen och vid utskrift kan inte återge kulörerna korrekt. Kulörerna bör därför betraktas som en vägledning och inte användas för direkt jämförelse med det färdiga resultatet.

Övriga kulörkartor för Plattsättning / Tätskikt