Neutral silicone

weber neutral silicone är en högelastisk alkoxybaserad silikonfogmassa för in- och utvändigt bruk. Antimögelbehandlad för användning i våtrum. Kulörerna är färgavstämda till fogmassorna classic- och rapid grout.

Kulörkartor på datorskärmen och vid utskrift kan inte återge kulörerna korrekt. Kulörerna bör därför betraktas som en vägledning och inte användas för direkt jämförelse med det färdiga resultatet.

Övriga kulörkartor för Plattsättning / Tätskikt