Miljö

Miljö och hållbarhet

Vi bidrar till ett hållbart byggande som lever upp till framtidens krav på miljö och klimat. För att uppnå målet om netto-noll utsläpp av växthusgaser i produktion och kringtjänster till 2045 finns tydligt definierade åtgärdsområden när det kommer till materialformulering, återvinning, återanvändning, energi och transporter. Vi involverar även våra leverantörer och tar på så vis ansvar genom hela värdekedjan. 

Weber effektiviserar processerna kring våtrumslösningar
Nyhet

Montering av Webers tätskikt redan vid relativ fuktighet upp till 95 %

Weber effektiviserar processerna kring våtrumslösningar och godkänner nu underlag av betong och golvavjämning med relativ fuktighet upp till 95% vid montering av samtliga Webers tätskikt.

Weber Sverige
Nyhet

Nu erbjuder vi EPD:er för ännu fler produkter

Under 2022 lanserade vi 23 nya EPD:er och har nu totalt 58 EPD:er när det kommer till våra egenproducerade produkter. Totalt har vi fler än 150 produkter som täcks av EPD:er, det vill säga ...

Making the World a Better Home.
Nyhet

Ett nytt marknadsuppdrag för varumärkena inom Saint-Gobain Sweden AB 

Weber, Isover och Gyproc får ett gemensamt marknadsuppdrag och en varumärkesidentitet som ska skapa igenkänning mellan varumärkena.