weberfloor 110 fine

weberfloor 110 fine

Avjämningsmassa fin

Weberfloor 110 Fine är en pumpbar normaltorkande självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 110 Fine är P-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE P-märkt EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek4 mm, 6 mm på lättbetong
Maximal skikttjocklek40 mm (15 mm på lättbetong). På lättbetong: Vid skikttjocklek över 15 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med Floor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-4 veckor, vid ca. 20°C och 50% relativ luftfuktighet
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde26 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde6 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn<0.4 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-40 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
pH för härdat materialca. 11
Densitet1950 kg/m3, härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
P-märkningP2 enligt certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”
Lagring6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,152 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3

Relaterade produkter/system