weberfloor 110 fine

PR00036384

Avjämningsmassa fin

Weberfloor 110 Fine är en pumpbar normaltorkande självutjämnande avjämningsmassa för golv. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 110 Fine är CE märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
  • Brand och konstruktionsklassad
  • Normaltorkande

Weberfloor 110 Fine är en lågalkalisk finavjämning som rekommenderas att användas inomhus både vid nyproduktion och renovering för användningsområdena bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Skikttjocklek 4-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 7-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat. Produkten är lämplig för värmegolv.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 150,17 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 110 Fine (PDF - 143,66 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 145,94 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 269,33 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 681,01 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 110 fine (PDF - 2,52 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek4 mm, 6 mm på lättbetong
Maximal skikttjocklek40 mm (15 mm på lättbetong). På lättbetong: Vid skikttjocklek över 15 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med Floor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Härdningstid innan beläggning1-4 veckor, vid ca. 20°C och 50% relativ luftfuktighet
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde26 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde6 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn<0.4 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08
Golvavjämning 25 mm EI15, K210.
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-40 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,2 liter per 20 kg säck (21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-245 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
pH för härdat materialca. 11
Densitet1950 kg/m3, härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen.
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,161 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680471 weberfloor 110 fine, 20 kg säck
5200779332 weberfloor 110 fine, 1000 kg storsäck
5200680484 weberfloor 110 fine, bulk

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Avjämningsmassa

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Akutmottagningen och infektionskliniken byggdes om mellan åren 2006-2010.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Golvavjämning Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Gradienten möteshotell i Jönköping
Avjämningsmassa Designgolv

Gradienten möteshotell i Jönköping

CWG Jigab avjämnade 18 våningar med weberfloor 110 nova

Relaterade produkter
weberfloor 110 fine