weberfloor 4160 fine flow rapid

PR00036403

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar lågalkalisk, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • Självtorkande – tidigt beläggningsbar
  • Låga egenemissioner
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand. Skikttjocklek 2-30 mm.  Angiven minsta skikttjocklek 2 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor som underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek ca 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 154,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 143,38 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 270,13 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 680,9 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 585,43 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 2,11 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Minsta skikttjocklek2 mm (6 mm på lättbetong)
Maximal skikttjocklek30 mm (10 mm på lättbetong)
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggningFör tjocklek om 2-15 mm. efter 12 timmar. 16-30 mm. efter 24 timmar
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn> 2,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC450 (vid tjocklek 2-30 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
240-255 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
Densitetca. 1950 kg/m3, härdad och torkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,201 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819603 weberfloor 4160 fine flow rapid, 20 kg säck

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Golv övrigt

Victoria Park, Malmö

Victoria Park i Malmö, etapp 1, består av 133 lägenheter och en serviceanläggning med spa, gym och biograf.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.