weberfloor 4160 fine flow rapid

PR00036403

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. 

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • Självtorkande – tidigt beläggningsbar
  • Låga egenemissioner
  • Lågalkalisk

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand. Skikttjocklek 2-30 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Minsta skikttjocklek2 mm (6 mm på lättbetong)
Maximal skikttjocklek30 mm (10 mm på lättbetong)
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggningFör tjocklek om 2-15 mm. efter 12 timmar. 16-30 mm. efter 24 timmar
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC450 (vid tjocklek 2-30 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
240-255 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
Densitetca. 1950 kg/m3, härdad och torkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200819603 weberfloor 4160 fine flow rapid, 20 kg säck

Guide och video