weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Minsta skikttjocklek2 mm (6 mm på lättbetong)
Maximal skikttjocklek30 mm (10 mm på lättbetong)
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
TorktidRekommenderad torktid innan ytbehandling eller härdplastbeläggning kan ske är minst 1 dygn per cm skikttjocklek.
Rekommenderas torktid innan limning av trägolv är en vecka per cm skikttjocklek.
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan beläggning1 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC450 (vid tjocklek 2-30 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
240-255 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
Densitetca. 1950 kg/m3, härdad och torkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
P-märkningP1
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
Storsäck
Bulk
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 4160 (PDF - 142,92 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 4160 (PDF - 179,45 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 585,43 KB)

Ladda nerSkicka

Guide och video