weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160
Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är tredjepartskontrollerad av SP och är P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB.

Dokumentation

Användningsområde

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand. Skikttjocklek 2-30 mm.

Ladda ner datablad

Åtgångsberäkning

Vänligen fyll i de tomma fälten

Sorry, there was an error with the selected options

Åtgång:
Total vikt :
Antal säckar :
Antal pall(ar) :

Fördelar

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper - möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka - lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • Självtorkande - tidigt beläggningsbar
  • Låga egenemissioner
  • Lågalkalisk
Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Victoria Park, Malmö

Victoria Park i Malmö, etapp 1, består av 133 lägenheter och en serviceanläggning med spa, gym och biograf.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt