weberfloor 130 core

PR00036385

Weberfloor 130 Core är en lågalkalisk pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Weberfloor 130 Core är CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Både fall, slätspackling och värmegolv
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 130 Core rekommenderas där behov finns för läggning i tjocka skikt och samtidigt begränsa torktiden. Produkten kan användas både som självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Produkten rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt. Produkten är lämplig för värmegolv. Skikttjocklek 10-100 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 130 core (PDF - 157,25 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 130 core (PDF - 135,15 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 130 core (PDF - 146,27 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 130 core (PDF - 272,47 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 130 core (PDF - 683,93 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 130 core (PDF - 453,37 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 130 core (PDF - 2,48 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm (på lättbetong 20 mm)
TorktidProdukten är beläggningsbar enligt följande:
Upp till 30 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn
Upp till 80 mm 5 dygn
Upp till 100 mm 7 dygn
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard.
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 7 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn<0,5 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08 
Golvavjämning 25 mm EI15, K210. 
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 vid skikttjocklek 10-100 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,2 liter per 20 kg säck (16%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 2100 kg/m3, härdad och torkad vid leverans med Weber FBG pumpbil.
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,138 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680473 weberfloor 130 core, 20 kg säck
5200779333 weberfloor 130 core, 1000 kg storsäck
5200680486 weberfloor 130 core, bulk

Referenser

Foto: Johanna Åfreds
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Humanistiska Teatern

Amfiteaterinspirerad hörsal för samtal och dialog.

Kv. Norrland på Söder i Helsingborg
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv Konceptgolv

Nya bostadshus på gammal bryggeritomt

Weber har levererat golvavjämning till nya lägenheter i Kvarteret Norrland på Söder i Helsingborg.

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Golvavjämning Konceptgolv Avjämningsmassa

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...

Kulturkvarteret i Örebro
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Kulturkvarteret i Örebro

Webers ljudgolvlösningar uppfyller de höga ljudkraven.