weberfloor 130 core

PR00036385

Weberfloor 130 Core är en pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Weberfloor 130 Core är CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
  • Både fall och slätspackling
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 130 Core rekommenderas där behov finns för läggning i tjocka skikt och samtidigt begränsa torktiden. Produkten kan användas både som självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Produkten rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt, men den kan även användas som underlag vid mattläggning. Skikttjocklek 10-100 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm (på lättbetong 20 mm)
Vattenbehov3,2 liter per 20 kg säck
TorktidProdukten är beläggningsbar enligt följande:
Upp till 30 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn
Upp till 80 mm 5 dygn
Upp till 100 mm 7 dygn
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 7 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard.
Krympning 28 dygn<0,5 mm/m
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1

Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08 
Golvavjämning 25 mm EI15, K210. 
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 vid skikttjocklek 10-100 mm enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt16 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 2100 kg/m3, härdad och torkad vid leverans med Weber FBG pumpbil.
Lagring9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,151 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680473 weberfloor 130 core, 20 kg säck
5200779333 weberfloor 130 core, 1000 kg storsäck
5200680486 weberfloor 130 core, bulk