Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent- kontor med människors välmående i fokus

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan med kontorslokaler i olika storlekar.

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska må bra, vilket i sin tur ska skapa välmående och produktiva organisationer och företag. Luft, vatten, ljud, ljus, kost, motion och välbefinnande är de delar som tillsammans skapar förutsättningar för människor välmående och som är de områden som Well-certifieringen handlar om. Fastigheten är även certifierad med Miljöbyggnad Guld.

Weber har levererat hållbara golv i form av golvavjämning, designgolv samt industrigolv till parkeringsgaraget, som kontrollerats mot kraven i Well. Avjämningsarbetet har utförts av CWG Grönlunds Golvsystem. 

Objekt: Kontor Eminent Hyllie Boulevard
Adress, ort: Hyllie
Byggår: 2017-2019
Arkitekter: Kanozi Arkitekter Syd
Byggherre: Castellum AB
Konstruktör: Skanska Teknik AB

Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
Golvavjämningsentreprenör: Grönlunds Golvsystem AB
Objektsstorlek: 12332 m2
Golvprodukter och system: weberfloor 4716 primer, weberfloor 4040 combi rapid, weberfloor 4602 industry base extra weberfloor 140 nova, weberfloor 130 Core  weberfloor 4650 Design Colour G40 Warm Grey