weberfloor 4602 industry base extra

PR00036408

weberfloor 4602 Industry Base Extra är en pumpbar snabbhårdnande avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast och tillsatsmedel. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Ytan kan beträdas efter 1-3 timmar. Försiktig trafik kan ske efter 1 dygn och full trafik efter 1 vecka. weberfloor 4602 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4602 Industry Base Extra. weberfloor 4602 Industry Base Extra är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Accepteras

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belstningar – lång livslängd
  • Målningsbar – hög objektsanpassning
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, industri med trafik med handdragna pallyftare samt industri med lättare truckar. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som kan beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor eller som avjämning och underlag för weberfloor 4610 Industry Top och weberfloor 4630 Industry Lit på golv med höga belastningar. Skikttjocklek 5-40 mm. Weberfloor 4602 rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2MPa i skikttjocklek 8-40 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek5-40 mm
Minsta skikttjocklek5 mm (8 mm vid limning av homogent trägolv)
Maximal skikttjocklek40 mm
Vattenbehov3,6-3,8 liter per 20 kg (18-19%)
Härdningstid innan beläggningRekommenderad härd tid innan ytbehandling eller härdplastbeläggning kan ske är minst 2 dygn per cm skikttjocklek. Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20 °C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enligt EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev2
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt18-19%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt
Lagring9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,221 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819796 weberfloor 4602 industry base extra, 20 kg säck
5200629160 weberfloor 4602 industry base extra, bulk