Dollarstore, Östersund

När Dollarstore skulle inreda sin nya butik i en äldre lokal som tidigare varit bl.a. ett lokstall var golvet en stor utmaning.

När Dollarstore skulle inreda sin nya butik i en äldre lokal som tidigare varit bl.a. ett lokstall var golvet en stor utmaning. Det befintliga golvet i den 2000 m2 stora lokalen var ojämnt och lutade väldigt mycket och var uppbyggt av diverse olika material, bl.a. asfalt.

Det bedömdes att man behövde schakta ut i snitt 300 mm gammalt material vilket motsvarar 600 m3 innan en ny golvkonstruktion kunde byggas upp. För att undvika detta omfattande arbete valdes en alternativ lösning med Weber Industrigolv. Endast det översta lagret togs bort, därefter förfylldes den befintliga golvytan för att skapa ett någorlunda plant och jämt underlag. På detta byggdes en flytande konstruktion upp med Weber Geotextilduk som glidskikt och kantlister för rörelsemån runt pelare och längs med väggar. Golvkonstruktionen byggdes sedan upp i flera skikt med den P-märkta weber.floor 4360 base flow rapid som bottningsmassa och weber.floor 4602 Industry Base-Extra som toppskikt. Golvytan belades sedan med en akrylmassa.

Objekt: Dollarstore
Adress, ort: Östersund
Bygg-/Renoveringsår: 2010
Objektstorlek: Yta 2000 m2