Weber Industrigolv: Medeltung industri

Systembild

Rullande truckhjul är den allvarligaste belastningen för ett modernt industrigolv. Hjulens nötning gör att ett vanligt betonggolv börjar damma om man inte valt en god betongkvalitet, med hög tryckhållfasthet och behandlat ytan omsorgsfullt. Weber Industrigolv har hög motståndsförmåga mot både rullande och andra industriella belastningar och behöver inte dammbindas.

weberfloor 4610 Industry Top användas som ytskikt i lokaler med medeltung industribelastning och där huvudsakligen trucktrafik och pallyftare används. Materialet rekommenderas för avjämning av golv där smalgångslager används eller där det krävs stora krav på ytjämnhet.

Relaterade produkter/system