Weber Industrigolv: Lätt industri

Systembild

Industrigolv med lätt belastning är golv i exempelvis lätt monteringsindustri för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare och enstaka körningar av lätt truck med luftgummihjul, total vikt mindre än 3,5 ton.

weberfloor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, trafik med handdragna pallyftare samt enstaka truckrörelser. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler, storkök och som ska beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor.

Relaterade produkter/system