Weber Industrigolv: Lätt industri

Systembild

Industrigolv med lätt belastning är golv i exempelvis lätt monteringsindustri för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare och enstaka körningar av lätt truck med luftgummihjul, total vikt mindre än 3,5 ton.