Armaturen- Kontorshus i Linköping

Industrilokalen i Linköping har byggts om till kontorshus

På 1920-talet flyttade Nordiska Armaturfabriken in i fastigheten. Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.

För de ytor som ska klara lätt industribelastning, valde man weberfloor 4602 industry base extra som ger en slät och tålig färdig yta. Som underlag för matta på KL-trä valdes weberfloor 140 nova. Båda dessa golvavjämningar är EPD-verifierade och Indoor Air Comfort Gold-verifierade, vilket innebär att de uppfyller de högsta kraven när det gäller inomhusmiljö. 

För de utrymmen där man har strikta ljudkrav föll valet på Weber Stepisol ljudgolv. I fastigheten Armaturen ligger nu 1 700 kvadratmeter av det stegljudsdämpande undergolvssystemet som består av stegljudsskivor och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv.
 

Fakta

Objekt: Kontorshus
Adress: Linköping
Byggår: 2018-2022
Arkitekt: White Artkitekter
Byggherre: MABRO Fastigheter
Byggentreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB
Golvavjämningsentrerenör: CWG Betongteknik i Vikingstad
Produkter: weberfloor 4602 industry base,  weberfloor 140 nova, Weber Stepisol ljudgolv