weberfloor 140 nova

PR00036386

Weberfloor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Både lämpad för fallbyggnad och slätspackling
  • Låga egenemissioner
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 140 Nova rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Produkten är lämplig för värmegolv. Weberfloor 140 Nova ska ytbeläggas. För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 140 Nova innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuella krav enligt AMA Hus. Skikttjocklek 5-60 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek5 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek60 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 30 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-9 veckor, vid ca. 20°C och 50% relativ luftfuktighet
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
FiberförstärktJa
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 26 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 6 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn<0,3 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3 

Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08 
Golvavjämning 25 mm EI15, K210. 
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 5-60 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 1900 kg/m3, härdat och torkat material levererat med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning i torra utrymmen.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,143 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680474 weberfloor 140 nova, 20 kg säck
5200779334 weberfloor 140 nova, 1000 kg storsäck
5200680488 weberfloor 140 nova, bulk