weberfloor 140 nova

weberfloor 140 nova

Weberfloor 140 Nova är en fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, P-märkt, CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE P-märkt EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,5 kg/m²
10 mm = 17 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek5 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek60 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 30 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Vattenbehov4,2 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-9 veckor, vid ca. 20°C och 50% relativ luftfuktighet
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
FibrerJa
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 26 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 6 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn<0,3 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (vid tjocklek 5-60 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt21%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialca. 11
DensitetCa. 1900 kg/m3, härdat och torkat material levererat med Weber FBG pumpbil
P-märkningP3 enligt certifieringsregel 002 ”Avjämningsmassor”
Lagring6 månader i obruten förpackning i torra utrymmen.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck
Bulk
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,143 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3