Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Certifierad enligt Miljöbyggnad Silver

Under hösten har barnen kunnat flytta in i den nya cityförskolan, Lotsen, i Karlstad som är ett resultat av ett akut behov av förskoleplatser i staden. Det är kommunens första byggnad i massivträ där stommen och vissa väggar består av massivt trä. Lokalytan är totalt cirka 1200 kvadratmeter och har fyra avdelningarna med plats för 80 barn; två avdelningar för mindre barnen på plan två och de större barnen i de två avdelningarna på markplan. Eftersom tomten var liten och triangelformad har man utnyttjat ytan genom att även ge byggnaden en annorlunda form samt löst lekyta på byggnadens tak. 

Byggnaden är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer. Weber har levererat golvavjämning samt weberfloor acoustic med stegljudsreducerande egenskaper.

Fakta

Objektsnamn: Nya Cityförskolan
Adress, ort: Karlstad
Byggår: 2017-2018
Beställare: Karlstad kommun
Arkitekt: Sweco Architects
Byggherre: Karlstad kommun
Totalentreprenör: PEAB
Golventreprenör: BBM Karlstad
Objektsstorlek: ca 1200 kvm i två plan, bottenplan betongplatta på mark, ovanvåning bjälklag KL-trä, weberfloor acoustic  + 40 mm weberfloor 140 Nova.
Produkter: weberfloor acoustic, weberfloor 140 Nova
Konstruktion: Betongplatta på mark, KLT-stomme 
Ytskikt: Linoleum och plastmatta

Weber Sverige
Industrigolv

Brf Drotten i Jönköping

weberfloor industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som ger en reptålig yta med hög beständighet mot trafik, mekanisk belastning, fukt och hög värmebelastning

Se alla golvreferenser

Kulturkvarteret i Örebro
Golvavjämning

Kulturkvarteret i Örebro

Webers ljudgolvlösningar uppfyller de höga ljudkraven.

Se alla golvreferenser

Weber sponsrar krokodilbassängen i Skansenakvariet
Golvavjämning

Krokodilbassängen, Skansen-Akvariet

Bergväggar av betong från Weber i krokodilernas nyrenoverade anläggning på Skansenakvariet.

Se alla golvreferenser

Weber Sverige
Golvavjämning

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...

Se alla golvreferenser

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Golvavjämning

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Se alla golvreferenser