Centralgaraget i Uppsala

Slitstarka ytskikt med weber REP flow

Centralgaraget i Uppsala har fått nya slitstarka ytskikt med weber REP flow som ska skydda mot mekanisk nötning och ge extra bra vattenavrinning. 

Centralgaraget i Uppsala öppnade första gången 2007. 2019 var det dags för en renovering av då garaget var slitet och fuktskadat på grund av dålig vattenavrinning på bottenplan.  Beställarens önskemål var att ersätta asfaltsytan med ytskikt av 20 mm betong. Valet föll på Weber Avjämning ute en betong avsedd för just pågjutningar i skikttjocklekar som är för tunna för fabriksblandad betong. 
Det tidigare ytskiktet som bestod av asfalt avlägsnades och konstruktionsbetongens yta som fanns inunder frästes av. Därefter pumpades drygt 200 ton weber REP flow in på bottenplanets 5620 kvm yta.

Efter pågjutningen stålkuleblästrades ytan som sedan impregnerades, även nedre delen av pelarna i garaget impregnerades. Pågjutningen med weber REP flow fungerar nu som ett slitageskikt för den mekaniska nötning som uppstår från bildäcken och betongimpregneringen ska ge extra bra vattenavrinning och minska belastningen av salt som bilarna drar med sig in vintertid.

Objekt: Parkeringsgarage
Adress: Centralgaraget, Stationsgatan 1, Uppsala
Renoveringsår: 2019
Beställare: Uppsala Parkering AB
Totalentreprenör: ABTK
Avjämningsentreprenör: iFix Uppsala
Produkter: weber REP flow
Yta: 5620 kvm