Röhsska museet- samlar, visar och bevarar design- och konsthantverk

Röhsska museet öppnade 1916 i Göteborg. I dag är museets syfte är att samla, visa och bevara design- och konsthantverkstraditionens skilda uttryck och kreativa karaktär, presentera aktuella utställningar, arbeta med aktiv pedagogisk verksamhet etc.

Sedan 1994 har Röhsska museet delat ut Torsten och Wanja Söderbergspris som är världens största designutmärkelse. Priset ska möjliggöra främjandet av konsthantverk och konstindustri i Norden.

Museibyggnad i nationalromantisk stil

Museibyggnad som uppfördes 1913 i rött handslaget tegel är ritad av Carl Westman (1866–1936). Byggnadens arkitektoniska utformning är på flera sätt typisk för 1910-talets nationalromantiska anda men har under de dryga 100 år som museet funnits förändrats utifrån verksamhetens behov. Under 1930-talet gjordes en tillbyggnad i funktionalistisk stil och under 1950-talet byggdes lokalytan ut ytterligare. 2016 fick en av hörsalarna ett nytt, slitstarkt golv som ska stå emot belastningen av de drygt 100 000 par fötter som årligen flanerar runt i museets lokaler.
Objektsnamn: Röhsska museet
Adress, ort: Vasagatan 37-39, Göteborg
Renoveringsår: 2016
Byggherre: Higab
Golventreprenör: Player AB och Stadax Betongteam
Objektsstorlek: ca 500kvm
Konstruktion: betongplatta
Ytskikt: weberfloor 4602 Industry Base Extra Grinded