weberfloor 4716 primer

PR00036417

Weberfloor 4716 Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Weberfloor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Binder damm och lösa partiklar
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Förhindrar blåsbildning
  • Alkalibeständig

Weberfloor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4716 primer (PDF - 163,38 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 4716 primer (PDF - 151,82 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4716 primer (PDF - 146,02 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4716 primer (PDF - 159,77 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

weberfloor 4716 primer – etikett (PDF - 3,06 MB)

Ladda nerSkicka
Lagring24 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200629199 weberfloor 4716 primer, 1 liter flaska
5200629205 weberfloor 4716 primer, 5 liter dunk
5200629200 weberfloor 4716 primer, 10 liter dunk
5200629203 weberfloor 4716 primer, 25 liter dunk
5200629201 weberfloor 4716 primer, 100 liter
5200898576 weberfloor 4716 primer, 962 liter
5200662973 weberfloor 4716 primer, 1000 liter container

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...