weberfloor 4716 primer

PR00036417

Weberfloor 4716 Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Weberfloor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Binder damm och lösa partiklar
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Förhindrar blåsbildning
  • Alkalibeständig

Weberfloor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
VattenbehovPrimningsguide
Nedan anges spädningsförhållande primer + vatten samt hur många kvadratmeter 1l koncentrerad primer med aktuell spädning räcker till:
Normala betonggolv spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m²
Gamla sugande betonggolv, prima två gånger, 1+5, 1+3, 5 m²
Golvavjämning, 1+5, 10 m²
Lättbetong (spraya primern) 1+3, 5 m²
Klinker/sten** 1+1+ pulver, 7 m²
Homogen PVC 1+1, 7 m²
Trägolv/linolium 5+1, 5 m²

KL-trä 1+1 7m2
Golvgipsskiva/spånskiva 5+1, 5 m²
Rostskyddat stål/järn 1+0, 3-5 m²

**Strö i pulver eller fin sand och borsta in det i den våta primern.
LagringLagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.
FörpackningFlaska 1 liter
Dunkar 5, 10 och 25 liter
Artikelnummer Beskrivning
5200629199 weberfloor 4716 primer, 1 liter flaska
5200629205 weberfloor 4716 primer, 5 liter dunk
5200629200 weberfloor 4716 primer, 10 liter dunk
5200629203 weberfloor 4716 primer, 25 liter dunk
5200629201 weberfloor 4716 primer, 100 liter
5200898576 weberfloor 4716 primer, 962 liter
5200662973 weberfloor 4716 primer, 1000 liter container

Guide och video