weberfloor 4716 primer

PR00036417

Weberfloor 4716 Primer är en dispersionsprimer, spädbar med vatten, avsedd för Webers hantverks- och avjämningsprodukter. Ingen inblandning av ammoniak förekommer i produkten. Weberfloor 4716 har en god alkalibeständighet och goda vidhäftningsegenskaper.

Svanen (listad) BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Binder damm och lösa partiklar
  • Goda vidhäftningsegenskaper
  • Förhindrar blåsbildning
  • Alkalibeständig

Weberfloor 4716 Primer kan användas på de flesta typer av underlag, se under rubrik primningsguide.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
VattenbehovPrimningsguide
Nedan anges spädningsförhållande primer + vatten samt hur många kvadratmeter 1l koncentrerad primer med aktuell spädning räcker till:
Normala betonggolv spädning 1 del koncentrerad primer + 3 delar vatten räcker till ca. 10 m²
Gamla sugande betonggolv, prima två gånger, 1+5, 1+3, 5 m²
Golvavjämning, 1+5, 10 m²
Lättbetong (spraya primern) 1+3, 5 m²
Klinker/sten** 1+1+ pulver, 7 m²
Homogen PVC 1+1, 7 m²
Trägolv/linolium 5+1, 5 m²

KL-trä 1+1 7m2
Golvgipsskiva/spånskiva 5+1, 5 m²
Rostskyddat stål/järn 1+0, 3-5 m²

**Strö i pulver eller fin sand och borsta in det i den våta primern.
LagringLagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 24 månader.
FörpackningFlaska 1 liter
Dunkar 5, 10 och 25 liter

Guide och video