weberfloor 4040 combi rapid DR

­ Bygg- och finspackel
PR00036395

Bygg- och finspackel

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Pastakonsistens
  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lagning av håligheter
  • Finspackling av små ytor
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad

Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 149,9 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 142,56 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 138,8 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 565,78 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 508,59 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4040 combi rapid DR (PDF - 1,36 MB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,55 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 7,75 kg/m²
10 mm = 15,5 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek0,5-50 mm
Minsta skikttjocklek0,5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Användningstidca 5-15 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan beläggningCa 2 timmar
Härdningstid innan gångbelastning30-60 min
Vidhäftningsstyrka 28 dygn> 0,8 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 34 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 1,0 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-50 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggspackling och 3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finspackling (22-28 %)
Lagring24 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning15 kg säck, 36 st. 540 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,455 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200691076 weberfloor 4040 combi rapid DR, 5 kg hink
5200629088 weberfloor 4040 combi rapid DR, 15 kg säck

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

I södra delen av Hyllie Boulevard, i närheten av Stationstorget, ligger Castellums kontorshus Eminent. Byggnaden är i sju plan med möteslokaler, bistro och café i bottenplan och sex våningsplan ...