weberfloor 4040 combi rapid DR

­ Bygg- och finspackel
PR00036395

Bygg- och finspackel

Weberfloor 4040 combi rapid DR är ett fin- och byggspackel med pastakonsistens. Produkten innehåller aluminatcement som är lågalkaliskt. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Kornstorlek; 0,5mm. Weberfloor 4040 combi rapid DR är tredjepartskontrollerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, P-märkt, CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4040 combi rapid DR är karakteriserad som Polymermodifierad: CT-C25-F7 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE P-märkt BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Pastakonsistens
  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lagning av håligheter
  • Finspackling av små ytor
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad

Weberfloor 4040 rekommenderas för fallbyggnad och finspackling inomhus. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,55 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 7,75 kg/m²
10 mm = 15,5 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek0,5-50 mm
Minsta skikttjocklek0,5 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Vattenbehov3,3-3,6 liter per 15 kg säck vid byggspackling och 3,6-4,2 liter per 15 kg säck vid finspackling
Användningstidca 5-15 min
TorktidBeläggningsbar efter ca 2 timmar. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan beläggningCa 2 timmar
Härdningstid innan gångbelastning30-60 min
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 34 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 0,8 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 1,0 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (tjocklek 1-50 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt22-28 %
P-märkningP3
Lagring24 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning15 kg säck med handtag
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (CO₂-avtryck)0,455 kg/kg torrbruk enligt EPD A1-A3
Artikelnummer Beskrivning
5200691076 weberfloor 4040 combi rapid DR, 5 kg hink
5200629088 weberfloor 4040 combi rapid DR, 15 kg hink