weberfloor 644 värmegolvspackel DR

weberfloor 644

Dammreducerad och fiberförstärkt avjämning

Weberfloor 644 DR är en dammreducerad fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement , sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek4 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (20 mm lättbetong)
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 tim
FibrerJa
TryckhållfasthetsklassC25 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0.05 mm/m
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 (4-50 mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt18 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
EN 112706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat material10,5-11,0
Expansion< 0.05 mm/m
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck - 960 kg per pall