Skånes universitetssjukhus, Malmö

Universitetssjukhuset Mas (Umas) var tidigare regionsjukhus i Malmö. Under 1900-talet hade det namnet MAS, Malmö Allmänna Sjukhus. Den 1 januari 2010 slogs MAS ihop med Lunds Universitetssjukhus och tillsammans bildar de Skånes universitetssjukhus. Sedan sjukhusets första utbyggnadsperiod 1896-1907 har det genom åren skett ständiga utbyggnader och olika arkitektoniska stilar, från klassicism till modernism ligger sida vid sida. Trots ny- om- och tillbyggnader har de flesta byggnader behållit sin karaktär även om viss förnyelse skett de senaste 10 åren. Ett exempel på detta är om- och nybyggnaden av akutmottagningen och infektionskliniken som skedde åren 2006-2010.

Vinnande bidrag i arkitekttävling

Den nya delen av akutmottagningen är resultatet av en arkitekttävling där den danska arkitektfirman C.F. Møller A/S tillsammans med LINK arkitektur vann med sitt bidrag. Den färdiga byggnaden följer nära tävlingsförslagets utformning, med ett formspråk som skiljer sig markant från området i övrigt- den är helt rund. Byggnaden fick Malmös stadsbyggnadspris 2010. Byggnaden har på olika sätt utformats för att minimera risken för spridning av smittsamma sjukdomar där t.ex. utvändiga hissar bara används av patienter med smittsamma sjukdomar medan hissar inne i byggnaden används för personal, leveranser och rent material. Sjukhuset är det tredje största universitetssjukhuset i Sverige. Weber levererade 24 000 kvm golvavjämning under byggnationen. Arbetet utfördes av CWG, Grönlunds Golvsystem.
Objektsnamn: Universitetssjukhuset MAS (UMAS)
Adress, ort: Södra Förstadsgatan 101, Malmö
Bygg/Renoveringsår: Om- och tillbyggnad 2006-2010
Byggherre: Regionservice Skåne
Arkitekt: CF Møller A/S och LINK arkitektur
Konstruktör: Tyréns AB
Entreprenör: PEAB Sverige AB
Golventreprenör: Grönlunds Golvsystem AB
Objektsstorlek: 24000 kvm
Konstruktion: Betong. Golven avjämnades med weberfloor 4150 fine flow. Produkten är numera ersatt av weberfloor 110 fine.
Ytskikt: Plastmatta och linoleumgolv