Minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber

Weber Hållbara golv

Weber Hållbara Golv

Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%.

Webers sortiment Hållbara Golvbestår av fyra avjämningsmassor som kommer att ersatte delar av det tidigare golvsortimentet. Ledorden vid framtagning av de nya produkterna är bättre produktprestanda, enklare applicering, mindre miljöbelastning och bättre inomhusmiljö.

Låga koldioxidutsläpp

De nya golvavjämningsprodukterna har genomgått livscykelanalys. De nya produkterna genererar upp till 20% lägre koldioxidutsläpp än Webers äldre produkter. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet.

Inomhusmiljö

Webers nya avjämningsmassor är lågalkaliska och har väldigt låga egenemissioner vilket är bra för inomhusmiljön.

Fukt

Produkterna har väldigt bra uttorkningsegenskaper och när de läggs i tunna skikt får de korta torktider. Den relativa fuktigheten i avjämningsmassan kan bedömas med Webers fuktberäkningsprogram och verifieras i fält med fuktsensorn weber.floor screedry.

Arbetsmiljö

De är lättflytande och pumpbara vilket underlättar appliceringen och de har genomgått lukttest och har låga egenemissioner vilket också bidrar till en bra arbetsmiljö. Produkterna levereras i säckar om 20 kg, vilket är 5 kg lättare än de befintliga produkternas förpackningsvikt. Detta minskar de tunga lyften på arbetsplatsen.

Fler produktnyheter

Våra e-tjänster