Ljudgolvslösningar som möter nya utmaningar

Vi kompletterar våra ljudgolvslösningar med komponenter som bidrar till goda akustiska värden vid lätta bjälklag.

Ljudgolv

Den ökande trenden att bygga med lättare stommar, t.ex. KL-trä, som ett sätt att minska byggnaders CO2-avtryck, innebär nya utmaningar, bland annat när det kommer till ljudkomfort. Valet av golvlösning är därför central när det kommer till att åstadkomma ljuddämpning i byggnader som byggs med KL-träbjälklag.

Kompletterande komponenter till Webers Ljudgolvssystem

Weber har tidigare inlett ett samarbete med Aprobo AB, ett företag med inriktning på akustiska lösningar för golv och bjälklagskonstruktioner. Nu erbjuder Weber ett antal komponenter som kompletterar Webers Ljudgolvssystem och som bidrar till bra akustiska värden vid byggande med lätta bjälklag.

”Våra nya produktlanseringar stärker vårt utbud av systemlösningar inom ljudgolv, framför allt med inriktning mot byggnader av KL-trä.”

Anders Anderberg, Marknadsutvecklingschef på Weber.

Stegljudsmattor

Stegljudsmattan Decibel 3 monteras permanent i bjälklagskonstruktionen och beläggs Weber avjämningsmassa vilket skapar bra stegljudsnivå samt luftljudsisolering.

Stegljudsmattan Decibel 4 används i första hand till lätta bjälklag, som t.ex. bjälklag av KL-trä och vindsbjälklag, där det vanligtvis finns akustiska utmaningar.

Glava stegljudsskiva passar särskilt för byggnader med KL-trästomme. Produkten har låg vikt och fungerar utmärkt i flytande konstruktioner tillsammans med Webers golvavjämning. Skivan är tillverkad av glasull med lågt CO2-avtryck.

Fler nyheter