CE

CE-märkning

Sedan 1 juli 2013 krävs CE-märkning och prestandadeklarationer för byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR).

CE-märket

CE-märket innebär en ökad trygghet och säkerhet för både oss och användaren. Det betyder:

  • att vi har koll på aktuella krav och regler för respektive produkttyp.
  • att vi ställer tydliga krav på våra leverantörer, och har kontroll på det material som vi tar in.
  • att vi har tydliga rutiner för produktutveckling och typprovning.
  • att produkten är kontrollerad enligt aktuella EU-normer för provning av färskt bruk.
  • att produkten är kontrollerad enligt aktuella EU-normer för prestanda och avsedd funktion i monterat skick.
  • att vi har tydliga instruktioner och utbildad personal i tillverkningsprocessen och vid produktkontroll.
  • att vi har interna rutiner för att löpande granska att processer och egenkontroll fungerar som de ska.
  • att vi, produkter, rutiner och kompetens regelbundet granskas av oberoende tredjepartsorgan.
     

Prestandadeklarationer (DoP)

Sedan 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU. Prestandadeklaration kallas också DoP, från den engelska benämningen ”Declaration of Performance”.

Prestandadeklarationen är en del av CE-märkningen, och är vårt intygande av att produkten har de egenskaper, som den aktuella produktstandarden anger. Kraven är satta – och deklarationen gjord – utifrån produkttypens avsedda användning och anpassade för exempelvis cement, lecablock, betong, murbruk, ytskydd, tätskikt eller golvavjämning.

Våra prestandadeklarationer hittar du här på webplatsen, vid respektive produktsida eller under "Ladda ner dokument".

 

Tillbaka till Produktbedömningar