Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett samarbete mellan några fastighetsägare och byggherrar som utarbetat ett system och kriterier för miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen (BVB)

Byggvarubedömningen är ett samarbete mellan några fastighetsägare och byggherrar som utarbetat ett system och kriterier för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningar och ett systemstöd för att söka godkända byggvaror, är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. 

Byggvarubedömning tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av byggnadsmaterial. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen. 

Miljöbedömning

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det som byggs in och används i våra hus och lämnar till kommande generationer. Byggvarubedömningen bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg Rekommenderas/Accepteras/Undviks och byggnader enligt olika system.

Många av Webers produkter är värderade av Byggvarubedömningen, och värderingarna uppdateras regelbundet. Hur våra produkter är bedömda av Byggvarubedömningen redovisas för användare med inloggning på Byggvarubedömningens officiella webbplats.

Länkar

Våra e-tjänster