Byggvarudeklaration

Byggvarudeklaration (BVD)

En byggvarudeklaration är en redovisning av en produkts miljöpåverkan från utvinning till avfall, som tagits fram och utvecklats inom den svenska byggbranschen. Modellen är ursprungligen framtagen enligt riktlinjer från svenska Kretsloppsrådet, men utvecklas numera enligt efterfrågan i branschen inom "Föreningen för Byggvarudeklarationer"

Vår ambition är att tillhandahålla aktuella byggvarudeklarationer för samtliga produkter, och du hittar dem tillsammans med övriga dokument kopplade till respektive produkt här på webbplatsen. (Sök Produkt och hämta under flik Dokument. Om du skapar Objekts-/Projektpärm, kommer de med automatiskt).

Våra e-tjänster