BASTA

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. 

BASTA

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. BASTA används av, stöds av och samverkar med ett stort antal aktörer i byggsektorn. BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen samt flera myndigheter och kommuner. 

I BASTA databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar uppställda krav på kemiskt innehåll. Här finns dels BASTA-registret med produkter som uppfyller systemets fullständiga krav och dels BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav. 

Webers mål är att alla våra produkter ska uppfylla kriterierna, du hittar dem i registret på BASTAs webbplats.

Våra byggvarudeklarationer (BVD) hittar du här på webbplatsen, vid respektive produkt, under fliken Dokument. Efterhand lägger vi också upp nya enligt eBVD15 på byggvarudeklarationer.se.

Länkar

 

Tillbaka till Produktbedömningar

Våra e-tjänster