BASTA

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. 

BASTA

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. BASTA används av, stöds av och samverkar med ett stort antal aktörer i byggsektorn. BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen samt flera myndigheter och kommuner. 

I BASTA databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar uppställda krav på kemiskt innehåll. Här finns dels BASTA-registret med produkter som uppfyller systemets fullständiga krav och dels BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav. 

Webers mål är att alla våra produkter ska uppfylla kriterierna, du hittar dem i registret på BASTAs webbplats.

Våra byggvarudeklarationer (BVD) hittar du här. Efterhand lägger vi också upp nya enligt eBVD15 på byggvarudeklarationer.se.

 

Våra produkter i BASTA

 

Länkar

 

Tillbaka till Produktbedömningar

Våra e-tjänster